Trudności związane z kupnem ogródka działkowego

Tak zwana „działka” jest idealnym miejscem odpoczynku dla całej rodziny. Kupno ogródka działkowego nie jest jednak tak proste jakby to się mogło wydawać. Niestety, takowa transakcja często obarczona jest ryzykiem. Prawo dotyczące miejsc odpoczynku jest dość zagmatwane. Prawo do rodzinnego ogrodu działkowego jest to wyłączne prawo osoby należącej do Polskiego Związku Działkowców (w skrócie PZD), do korzystania z działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym na wyłączność bądź wspólnie z małżonkiem. Członek PZD ma prawo używać „działki” na podstawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych bądź użytkować według Kodeksu Cywilnego. Każda z tych form to prawa niezbywalne (nie mogą one podlegać normalnemu obrotowi). Posiadacz działki posiada tylko urządzenia oraz obiekty znajdujące się na ogródku działkowym. Teoretycznie rzecz biorąc obrót działkami leży tylko i wyłącznie w gestii Związku. Formalnie oznacza to, ze nie może być on pominięty podczas sprzedaży (może to doprowadzić do odebrania prawa do działki). Poprawnie powinno się zgłosić chęć posiadania ogródka działkowego do PZD oraz zostanie jego członkiem. Przydzielenie działki jest w tym przypadku niepewne, ponieważ brane są pod uwagę takie aspekty jak majątek osoby zgłaszającej zapotrzebowanie. Przy „sprzedaży” ogródków działkowych omija się prawo. Właściciele zrzekają się swoich praw, ze wskazaniem osoby, której oddają działkę.

Both comments and pings are currently closed.
Template is sponsored by